Διακήρυξη Αρχών Και Θέσεων

 • Apr 20, 2019

Αγαπητοί συμπολίτες,

Η Τριφυλία, αξίζει την αγάπη και την φροντίδα όλων μας. Εμείς, που την αγαπάμε και θέλουμε να τη βλέπουμε ψηλά, να προοδεύει και να αναπτύσσεται, αποφασίσαμε να εκθέσουμε τις απόψεις μας και να σας κάνουμε κοινωνούς και συνοδοιπόρους σε μια μεγάλη προσπάθεια που στόχο έχει την πρόοδο του Τόπου μας.

Είμαστε δημότες και ενεργοί πολίτες της Τριφυλίας που ενώσαμε tis δυνάμεις μας, δημιουργώντας μια υγιή αυτοδιοικητική ομάδα χωρίς κρυφά ή φανερά κομματικά χρίσματα, χωρίς δακτυλίδια διαδοχής, χωρίς συμφωνίες κάτω από το τραπέζι. Αν και έχουμε διαφορετικές διαδρομές, μας συνδέει και μας ενώνει η αγάπη μας για την Τριφυλία, τον τόπο που γεννηθήκαμε και ζούμε και η αγανάκτηση για το κομματικό-συγκεντρωτικό και προσωποπαγές μοντέλο αυτοδιοίκησης, που κυριαρχεί δυστυχώς μέχρι σήμερα και θέλει τους ανθρώπους της  τοπικής αυτοδιοίκησης, εντολοδόχους των κομμάτων.

Είμαστε μια Δημοτική παράταξη, στην οποία ρόλο και λόγο στη λήψη των αποφάσεων έχουν, όχι μόνο ο επικεφαλής, όχι μόνο τα μέλη και στελέχη, αλλά και ο απλός πολίτης, γι’ αυτό και τον θέλουμε ενεργό, να έχει άποψη τεκμηριωμένη για ότι συμβαίνει στον τόπο.

Είμαστε υπέρ μιας ανοικτής διαβούλευσης, αλλά και της αποφασιστικής λήψης αποφάσεων μακριά από μικροσυμφέροντα, που θα βλάπτουν το συμφέρον της πλειοψηφίας των συμπολιτών μας.

Για το συμφέρον του τόπου δε θα διστάσουμε να συνεργαστούμε με όποιον πολιτικό, τοπικό, επιχειρηματικό και εργατικό παράγοντα και κάθε κοινωνικό, πολιτικό και επαγγελματικό φορέα, επιθυμεί την ανάπτυξη της Τριφυλίας με μοναδικό όρο τη διαφάνεια, χωρίς δεσμεύσει και δουλείες.

Ο ανεξάρτητος δημοτικός συνδυασμός «η Τριφυλία αλλάΖΕΙ», δημιουργήθηκε προκειμένου να αναλάβει tis αναγκαίες πρωτοβουλίες σε διοικητικό, οικονομικό, επιχειρηματικό και κοινωνικό επίπεδο, ώστε η Τριφυλία:

 • Να ξεπεράσει αγκυλώσει και νοοτροπίες που μέχρι σήμερα λειτουργούσαν ανασταλτικά στην πρόοδο του τόπου μας,
 • Να αντιμετωπίσει tis δυσμενείς επιπτώσεις τns ύφεσης σε τοπικό επίπεδο, που ιδιαίτερα στις ημέρες μας πλήττει όλους τους κατοίκουςτης Τριφυλίας.
 • Να αναδείξει ένα αναπτυξιακό πρότυπο, βασισμένο στα ιδιαίτερα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, που είναι ο τουρισμός και η γεωργία και
 • Να αποκτήσει έναν σύγχρονο και αποτελεσματικό Δήμο που θα στηρίζεται στην εξωστρέφεια, στην ποικιλόμορφη δράση, στην αποτελεσματική διοικητική λειτουργία, στην παροχή υψηλού επιπέδου ανταποδοτικών δημοτικών υπηρεσιών.

Πιστεύουμε:

 • Στην αυτοδιοίκηση ως θεσμό αυτοπροσδιοριζόμενο και όχι κομματικό παραμάγαζο
 • Στιε συμμετοχικές, δημοκρατικές και πλειοψηφικές διαδικασίες που θα έχουν ως πρωταγωνιστή τον πολίτη. Η ενεργή συμμετοχή των πολιτών αποτελεί βασική προϋπόθεση για μια ομαλή και υγιή δημοτική διοίκηση.
 • Στη χρηστή διοίκηση μέσω τηε διαφάνειας, τηε νομιμότητας, και τηε χρήσης των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, για την εξάλειψη τηε γραφειοκρατίας και τηε δόμησης σχέσεων εμπιστοσύνης, μεταξύ δημότη και διοίκησης, αποβάλλοντας πρακτικές εξυπηρέτησης πελατειακών σχέσεων και προώθησης προσωπικών συμφερόντων.
 • Στην ανιδιοτέλεια, την αλληλεγγύη και την εργατικότητα. Οι δημοτικοί σύμβουλοι πρέπει να παράγουν έργο και να μην αρκούνται στιε δημόσιες σχέσεις.
 • Στην αναβάθμιση του ρόλου των Τοπικών Συμβουλίων που θα αποκεντρώσει την τοπική αυτοδιοίκηση και θα περιορίσει τα μειονεκτήματα του Καλλικρατικού Δήμου και του υδροκεφαλισμού, θέλουμε να ξαναζήσουν τα χωριά μας.

Είμαστε αποφασισμένοι:

 • Να εκπροσωπήσουμε όλους εκείνους τους πολίτες που πιστεύουν ότι αξίζουμε ένα καλύτερο δήμο, πέρα από κομματικές ταμπέλλες και δεσμεύσεις,
 • Να βγούμε από τη στασιμότητα, να πάρουμε τις τύχες μας στα χέρια μας, να υποστηρίξουμε και να ενισχύσουμε νέες πρωτοβουλίες ανάπτυξης των κοινωνικών μας υποδομών.
 • Να δώσουμε προτεραιότητα στην καινοτομία, τις νέες ιδέες και να αξιοποιήσουμε κάθε ευκαιρία από τους διαθέσιμους φυσικούς, οικονομικούς, ανθρώπινους πόρους και τις ευκαιρίες που παρέχει η Ε.Ε. με τα διάφορα προγράμματα που προσφέρει.
 • Να υποστηρίξουμε δραστήρια την επιχειρηματικότητα, την εξωστρέφεια και την ανάπτυξη τηε τοπικής οικονομίας, λαμβάνοντας υπόψη, τον τουριστικό και τον αγροτικό χαρακτήρα της. Γνωρίζουμε ότι προϋπόθεση ανάπτυξης είναι οι οδικοί άξονες και οι δρόμοι που συνδέουν τις πόλεις και τα χωριά μας. Η αγροτική οδοποιία θα αποτελεί το καθημερινό μέλημά μας.

Προτεραιότητές μας είναι:

 • Η αξιοποίηση όλου του ανθρώπινου δυναμικού (υπαλλήλων του Δήμου και αιρετών).
 • Ο εκσυγχρονισμός - συντήρηση και αξιοποίηση του συνόλου των οχημάτων - μηχανημάτων του Δήμου.
 • Η άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας.
 • Η εξασφάλιση κατάλληλου πόσιμου νερού σε όλες tisπόλεις και τα χωριά του Δήμου, όλες τι s εποχές του έτους.
 • Η αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας.
 • Η κατασκευή και λειτουργία βιολογικών καθαρισμών στις πόλεις και χωριά του Δήμου μας.
 • Η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενεργεί σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση.
 • Η αξιοποίηση των τοπικών φυσικών χαρακτηριστικών για αύξηση της διάρκειας της τουριστικής περιόδου. Αξιοποίηση των αρχαιολογικών χώρων, μνημείων πολιτιστική5 και ιστορικής κληρονομιάς, φυσικών καλλονών κ.λπ.
 • Η ανάκτηση της αξιοπιστίας του Δήμου απέναντι στους δημότες και στους προμηθευτές του.
 • Ο σεβασμός στη δαπάνη των χρημάτων των δημοτών.
 • Η συνεργασία με us αρμόδιες υπηρεσίες και συλλόγους, για τη βελτίωση των υποδομών Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Υγείας.
 • Η ενίσχυση των κοινωνικών δομών του δήμου και του εθελοντισμού με στοχευμένα κοινωνικά προγράμματα και δράσεις.
 • Η εντατική επιδίωξη απορρόφησης ευρωπαϊκών κονδυλίων.

 

Δε θα υποσχεθούμε πως έχουμε μαγικούς τρόπους για να λύσουμε τα προβλήματα. Ούτε θα προτείνουμε ανέφικτους και οικονομικά ατελέσφορους στόχους. Μπορούμε όμως να υποσχεθούμε ότι θα χρησιμοποιήσουμε us γνώσεις και εμπειρίες που έχουμε συγκεντρώσει στο πέρασμα του χρόνου για το όφελος του δήμου Τριφυλίας. Γνωρίζουμε ότι θα συναντήσουμε αντιδράσεις από κατεστημένα συμφέροντα και νοοτροπίες, αλλά με την πειθώ και το παράδειγμά μας, πιστεύουμε ότι θα us ξεπεράσουμε.

Οδεύοντας προς τις αυτοδιοικητικές εκλογές της 26 Μαίου 2019, χρειαζόμαστε μία τεχνικά ικανή, έμπειρη και ακομμάτιστη Δημοτική Αρχή. Χρειαζόμαστε διαφάνεια, συμμετοχικές διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων και μακροχρόνια προοπτική που θα διασφαλίζουν την ανάπτυξη στον Τόπο μας, τη διαφύλαξη της ποιότητας ζωής των κατοίκων, του φυσικού και οικονομικού περιβάλλοντος και αναβαθμισμένες, λειτουργικές και ano6ouK0s Δημοτικές Υπηρεσίες.

Απευθυνόμαστε:

 • Σε όσους θέλουν να πάψει ο ιδιότυπος δημοτικός διχασμός που ταλαιπωρεί το Δήμο μας.
 • Σε όσους έχουν συνειδητοποιήσει ότι ο κομματικός εναγκαλισμός μόνο δεινά μπορεί να επιφέρει στον τόπο μας.
 • Σε όσους έχουν συνειδητοποιήσει ότι εκτός από τη διεκδίκηση των πόρων που μας αναλογούν, πρέπει να βρούμε τρόπους να χρηματοδοτήσουμε τη δημιουργική ανάπτυξη του Δήμου μας.
 • Σε όσους βαρέθηκαν να «ιδιωτεύουν», δίνοντας τα κλειδιά εν λευκώ σε επίδοξους σωτήρες.
 • Σε όσους νέους, αγρότες, ελεύθερους επαγγελματίες, επιστήμονες θέλουν να αποκτήσουν ενεργό ρόλο στον παραγωγικό σχεδίασμά του δήμου.
 • Σε όσους έχουν ιδέες και προτάσεις τις οποίες θέλουν να μοιραστούν και να παλέψουν για να τις υλοποιήσουμε.
 • Σε ελεύθερους, ανεξάρτητους και αγωνιστές πολίτες που δε ζητούν να πάρουν, αλλά να δώσουν στο Δήμο. Που δε ζητούν κομματικούς μανδύες για να καλύψουν την ανεπάρκειά τους, αλλά τους περισσεύει αγάπη και διάθεση  για την πρόοδο και ανάπτυξη της Τριφυλίας.

 

Ιδιοτελείς και καιροσκόποι δεν έχουν θέση ανάμεσά μας.

 

Όλοι μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα λαμπρό και φωτεινό αύριο, με ενότητα και δράση για την πρόοδο και την ανάπτυξη

τns Τριφυλίας μας.


 

 


 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
ΑΝΔΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
• όραμα • εμπειρία • αποφασιστικότητα

Κατεβάστε τη Διακήρυξη Αρχών Και Θέσεων σε .Pdf

Last modified on Friday, 03 May 2019 10:53

Facebook